Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 24 2015

2713 b237

suna-43082:

I watched this at least fifty times before I hit reblog

Reposted fromteacup teacup viadzony dzony

March 17 2015

1457 28b8 500
Reposted frommechaniqueknight mechaniqueknight viadzony dzony

March 16 2015

ainwonderland
wiadomo! <3
Reposted fromtimetolove timetolove viapengin pengin

March 14 2015

ainwonderland
3451 1404
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaweightless weightless

March 08 2015

ainwonderland
ainwonderland

March 03 2015

ainwonderland
8254 42e1 500
Reposted fromblichtrandblasc blichtrandblasc viakotfica kotfica

February 27 2015

ainwonderland
0566 aef9
Reposted fromrol rol viakotfica kotfica
4040 84ae
Reposted fromsugikinator sugikinator viakotfica kotfica

February 26 2015

ainwonderland

February 24 2015

ainwonderland

February 23 2015

ainwonderland
3022 0d90
- ,,Go away''
Reposted frompeper peper viadzony dzony

February 17 2015

ainwonderland
4571 5d74
Reposted fromsoupdujour soupdujour viahomczi homczi

February 13 2015

ainwonderland
the same story with my family and our residence..
ainwonderland
5617 263c
Reposted fromhalpert halpert viadzony dzony

February 10 2015

3420 dd75 500
Reposted frommyry myry viapengin pengin

February 08 2015

ainwonderland
kiedy umrę kochanie
gdy się ze słońcem rozstanę
i będę długim przedmiotem raczej smutnym
czy mnie wtedy przygarniesz
ramionami ogarniesz
i naprawisz co popsuł los okrutny
często myślę o tobie
często piszę do ciebie
głupie listy - w nich miłość i uśmiech
potem w piecu je chowam
płomień skacze po słowach
nim spokojnie w popiele nie uśnie
patrząc w płomień kochanie
myślę - co się też stanie
z moim sercem miłości głodnym
a ty nie pozwól przecież
żebym umarła w świecie
który ciemny jest i który jest chłodny
— H. Poświatowska

February 07 2015

ainwonderland
0548 a54a
Reposted frommarze marze viawithmyheadinspace withmyheadinspace
ainwonderland
3916 2eba 500
Bonifacy
Reposted fromirmelin irmelin viaatranta atranta
ainwonderland
6719 3735
Reposted fromgosiabokiej gosiabokiej viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl